div class="sfsi_footerLnk" display: none

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Tereza Miklová IČ 06811680 (dále jen “správce”).
 • Kontaktní údaje správce jsou:

          adresa: Schweitzerova 77/15, 779 00, Olomouc

          email: [email protected]

          telefon: +420 607 090 686

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, případně po souhlasu při registraci do zákaznického účtu.
 • Správce používá tzv. soubory cookies, jejich podrobnější popis je k nalezení ve Všeobecných obchodních podmínkách (https://delid.cz/obchodni-podminky/), v sekci XI. Cookies policy. Ke zpracování cookies dáváte souhlas nastavením svého webového prohlížeče, kde máte možnost zpracování cookies také omezit či zakázat.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky – jméno, příjmení, dodací a fakturační údaje, e-mail (pro účely komunikace a informování o stavu objednávky) a telefonní číslo (pro účely komunikace ohledně zásilky mezi spostředkovatelem dopravy a Vámi). Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Současně s objednávkou i mimo objednávku máte možnost založit si zákaznický účet, ve kterém můžete sledovat trackingové číslo své objednávky, jakmile je zadáno do systému, případně vytvářet nové objednávky s již uvedenými fakturačními, dodacími a kontaktními údaji. Vytvoření objednávky a poskytnutí služeb správcem není podmíněno vytvořením zákaznického účtu.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje zadané při objednávce po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Případný Vámi vytvořený zákaznický účet správce po 1 roce od posledního přihlášení maže. Po uplynutí této doby je třeba vytvořit účet znovu. Pokud si přejete registraci zrušit před uplynutím dané lhůty, kontaktujte správce prostřednictvím e-mailu a správce účet zruší.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby

1. podílející se na dodání zboží/služeb a na fakturaci

iDoklad.cz – poskytovatel účetnictví v cloudu (Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, Ponava, 602 00, Brno, IČO: 25568736)

Uloženka.cz – přepravní společnost (Uloženka, s. r. o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00, Praha – Nusle, IČO: 24299162)

2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, jmenovitě

Hukot.net – poskytovatel webhostingu a domény (SecurityNet.cz s.r.o., U Velorexu 1301, 564 01, Žamberk, IČ: 27501418)

Cloudflare, Inc. – poskytovatel optimalizace a zabezpečení webových stránek (101 Townsend St., San Francisco, California 94107)

Efektivní cesta, s. r. o. – správce webových stránek (Efektivní cesta s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 05966825)

3. poskytující analytické nástroje

Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do další třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemce osobních údajů ve třetí zemi je poskytovatel mailingové služby.

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že přístupové údaje, konkrétně hesla k účtům na webových stránkách jsou uchovávána pouze ve formě kryptografického otisku (hash) a to pomocí tzv. slow-hash algoritmu Argon2 za účelem maximální bezpečnosti návštěvníka.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.